Gebruiks-voorwaarden (consumenten app)

Gebruiks-voorwaarden (consumenten app)

Quin B.V. Gebruiks-voorwaarden voor consumenten-toepassingen

In het geval van een medisch noodgeval, bel dan gelijk uw huisarts of ga onmiddellijk naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.  

Quin B.V. ("Quin”, wij", "ons") is een digitale zorgverlener die mensen ondersteunt bij het kiezen van de juiste zorg op het juiste moment. Dit doen we door het verstrekken van persoonlijke, betrouwbare en data gedreven medische informatie over urgentie, diagnose en behandelmogelijkheden via onze zorgapplicatie, en gerelateerde platformen (samen: de "App").

De door ons verleende Diensten (als hierna gedefinieerd) stellen gebruikers in staat om:

 • vragen, symptomen en andere informatie in te voeren in een online symptoomchecker om informatie over gezondheidszorg en triage te ontvangen;
 • toegang te krijgen tot een medisch detectie- en waarschuwingssysteem in een vroeg stadium;
 • toegang te krijgen tot informatie over diagnose en behandelingsindicatie;
 • gegevens te delen met een medisch specialist;
 • contact te leggen met een huisarts;
 • toegang te krijgen tot medische dossiers; en
 • toegang te krijgen tot andere digitale hulpmiddelen voor de gezondheidszorg die informatie over gezondheid en levensstijl bieden.

 

Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten moet u de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden doornemen, ermee akkoord gaan en deze accepteren. Lees deze Gebruiksvoorwaarden daarom zorgvuldig door.

 1. DEFINITIES

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Account: het persoonlijke account van gebruiker dat door Quin wordt beheerd en de Gebruiker toegang verleent tot de App;
 2. Diensten: de diensten die Quin via de App aanbiedt;
 3. Digitaal Zorgpad: Een digitale manier om patiëntbetrokkenheid op afstand, gezondheidsmanagement en ondersteuning van de coördinatie van zorg buiten het ziekenhuis te bevorderen door de ontwikkeling van processen en vragenlijsten voor huisartsen, specialisten en patiënten.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die op persoonlijke titel gebruik maakt van de App. Ook wel "u" genoemd;
 5. Gebruikersinformatie: Alle door de Gebruiker verstrekte informatie of materialen, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - persoonlijke gegevens zoals naam- en adresgegevens en medische informatie en documentatie;
 6. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;
 7. Huisarts: de huisarts;
 8. Inhoud: de verzameling van medische artikelen en informatie als beschikbaar gemaakt in de App;
 9. Inloggegevens: de gebruikersnaam, pin en TOTP-token waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de App en daarmee de Dienst;
 10. Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten zoals auteursrechten, merkrechten, patiëntrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en sui generis intellectuele eigendomsrechten;
 11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Quin en de Gebruiker voor het gebruik van de App en de Diensten die worden aangeboden via de App;
 12. Uitkomsten: de uitkomsten van de Diensten als omschreven in artikel 5.1; en
 13. Website: de website van Quin: www.quin.md, en alle onderliggende of gerelateerde webpagina's die door of namens Quin zijn geregistreerd.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die wij via de App aan Gebruikers leveren. Door het aangaan van een Overeenkomst in de zin van artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de Diensten aangeboden door Quin Dokters (en de aan Quin Dokters verbonden Huisartsen).
 3. Deze Gebruiksvoorwaarden worden via de App aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u ze ook kunt opslaan. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden ook via de onze website downloaden. Daarnaast kunnen wij op uw verzoek u kosteloos een kopie van de Gebruiksvoorwaarden per e-mail toezenden.

 

 1. OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen u en Quin komt tot stand wanneer u de registratie voor de App in overeenstemming met artikel 8 van deze Gebruiksvoorwaarden hebt voltooid en Quin deze registratie aan u heeft bevestigd. De Overeenkomst die u met ons afsluit geldt voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen totdat u of Quin besluit om de Overeenkomst te ontbinden.

 

 1. BESCHRIJVING VAN ONZE DIENSTEN
 1. Via de App leveren wij de volgende Diensten:

 

 1. Content: het beschikbaar maken van een doorzoekbare verzameling van artikelen over medische aandoeningen, symptomen, risico's, en advies;
 2. Symptoom assessment: met gebruik making van de symptoom assessment krijgt u advies over mogelijke medische behandelingen op basis van de door u verstrekte informatie over uw symptomen en klachten in de vorm van vragen die aan u gesteld worden in de App, in combinatie met statistische medische informatie over medische aandoeningen en risico's. Daarnaast bestaat er binnen de symptoomchecker de mogelijkheid om uw mogelijke medische aandoeningen op basis van de door u opgegeven symptomen met u, en - als u hiervoor toestemming geeft -uw Huisarts of een Huisarts van Quin te delen. Het advies dat via de Symptoom assessment wordt gegeven, dient uitsluitend ter informatie en is uitdrukkelijk niet bedoeld om het advies van uw Huisarts of zorgverlener te vervangen: wij raden u ten zeerste aan om de resultaten altijd met uw Huisarts of zorgverlener te bespreken of hen bij onduidelijkheid te raadplegen. ;
 3. Mijn gezondheid: het gedeelte van de App dat bestaat uit uw medische profiel, klachtrapporten, verdere diagnostische resultaten en overige rapporten (als u betrokken bent bij een Digitaal Zorgpad via Specialistische Zorg) en een contactmodule waarmee u contact kunt hebben met uw Huisarts (als uw Huisarts met onze Diensten is verbonden) of een medisch specialist (als u betrokken bent bij een Digitaal Zorgpad via Specialistische Zorg);
 4. Specialistische zorg: Het gedeelte van de App waarin een medisch specialist kan worden betrokken bij de verdere diagnosestelling van de gezondheidsklachten van de Gebruiker. De diagnose en indicatiestelling binnen Specialistische zorg zal plaatsvinden via een specifiek Digitaal Zorgpad en uitsluitend na een consult met uw Huisarts;
 5. Videobellen: de mogelijkheid om via videobellen een (consult) te hebben met een arts via de App. Dit kan uw eigen Huisarts zijn, of, met uw toestemming, een (Huis)arts die door Quin voor u is geselecteerd op basis van beschikbaarheid.

 

 1. Ongeacht de adviezen die wij via onze Diensten leveren, kunt u altijd uw Huisarts raadplegen. Onze Diensten zijn bedoeld om Huisartsen te ondersteunen en zijn op geen enkele manier bedoeld als vervanging voor een arts of zorgverlener.
 2. Voor het doorlopen van een Digitaal Zorgpad binnen de specialistische zorg is het soms noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van derden. Het gebruik van dergelijke diensten van derden wordt beheerst door de voorwaarden en bepalingen van die derden partijen;
 3. Onze Diensten zijn niet geschikt of bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u geen gebruik maken van onze diensten.

 

 1. UITKOMSTEN VAN DE DIENSTEN
 1. De uitkomsten van onze Diensten zijn gebaseerd op de Gebruikersinformatie die u verstrekt, gecombineerd met algemene statistische informatie over medische aandoeningen, algemene gezondheids- en levensstijlinformatie en algemene informatie over mogelijke risicofactoren ("Uitkomsten"). Het verstrekken van onjuiste, verouderde of onvolledige Gebruikersinformatie kan een negatieve invloed hebben op de aan u ter beschikking gestelde Uitkomsten en kan zelfs leiden tot onjuist of onvolledig advies. Quin geeft derhalve geen garanties met betrekking tot de Uitkomsten van de Diensten.
 2. Uitsluitend de Uitkomsten van (i) Specialistische Zorg, en (ii) Videobellen met een Huisarts van Quin, kwalificeren als medisch advies, diagnose en indicatiestelling of behandeling. De Uitkomsten van al onze andere Diensten betreffen in geen enkel opzicht medisch advies, diagnose en indicatiestelling en/of behandeling. Medisch advies dat u ontvangt van uw Huisarts via onze Diensten (direct messaging of Videobellen) kwalificeert als medisch advies rechtstreeks van uw Huisarts waarvoor onze Diensten alleen de technische mogelijkheden bieden.
 3. Als u vragen heeft over de Uitkomsten of als u van plan bent om beslissingen te nemen die van invloed kunnen zijn op uw gezondheid op basis van de verkregen Uitkomsten, dient u dit altijd eerst te bespreken met een gekwalificeerde medisch professional zoals uw Huisarts of een Huisarts van Quin.
 4. U mag niet stoppen of beginnen met het nemen van medicatie of behandeling op basis van de Output van onze Diensten anders dan na overleg via Videobellen met een Huisarts van Quin of wanneer dat de Uitkomst is van de door u ontvangen Specialistische Zorg.
 5. U bent verantwoordelijk voor (i) het vragen van advies aan uw Huisarts op basis van de Output, of wanneer u andere redenen ziet om dat te doen, (ii) het opvolgen van het advies van uw Huisarts of een Huisarts van Quin na het gebruik van onze Diensten, en (iii) het tijdig uitvoeren van de taken en acties die u binnen de Specialistische Zorg moet uitvoeren.
 6. De Output van de Diensten wordt uitsluitend in het Nederlands en Engels geleverd. Als u deze talen moeilijk kunt begrijpen, zijn onze Diensten niet geschikt voor u. Gebruik van onze Diensten is in dit geval niet toegestaan.

 

 1. UW GEGEVENS EN PRIVACY

Zie onze Privacyverklaring voor uitleg over hoe Quin omgaat met het verwerken van uw persoonlijke (medische) informatie bij het gebruik van onze Diensten.

 

 1. UW HUISARTS EN GEBRUIK MAKEN VAN SPECIALISTISCHE ZORG
 1. Als onderdeel van onze Diensten bieden wij u de mogelijkheid om uw Account te koppelen aan uw Huisarts, uitsluitend indien uw Huisarts is aangesloten bij onze dienstverlening. Een van de mogelijkheden die wij dan bieden is, na overleg met uw Huisarts, deel te nemen aan de Digitale Zorgpaden binnen de Specialistische Zorg.
 2. Zonder uw voorafgaande toestemming wordt uw Gebruikersinformatie niet gedeeld of uitgewisseld met uw Huisarts of, in het geval van deelname aan een Digitaal Zorgpad binnen Specialistische Zorg, met de daarbij betrokken zorgverleners en medisch specialisten.
 3. Als u uw Account aan uw Huisarts wilt koppelen en/of gebruik wilt maken van Specialistische Zorg, moet u:
  a. de gegevens van uw Huisarts invullen;
  b. expliciete toestemming aan Quin geven voor het delen van informatie met uw Huisarts en/of de bij de aan u geleverde Specialistische Zorg betrokken zorgverleners en medisch specialisten; en
  c. expliciete toestemming geven aan Quin om informatie die wordt verzameld en vastgelegd door uw Huisarts en/of de zorgverleners en medisch specialisten betrokken bij de aan u geleverde Specialistische zorg te ontvangen en verwerken.
 4. U kunt de gegeven toestemming onder artikel 7.3(b) te allen tijde weer intrekken, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar privacy@quin.md. Daarnaast kunt u te allen tijde afzien van uw behandeling via Specialistische zorg. Na het ontvangen en verwerken van uw verzoek tot het intrekken van uw toestemming of het afzien van verdere behandeling via Specialistische zorg zal Quin stoppen met het delen van uw gegevens met uw Huisarts en/of de zorgverleners en medisch specialisten betrokken bij de aan u geleverde Specialistisch Zorg. Het intrekken van toestemming geldt vanaf dat moment delen en is niet van invloed op de informatie die wij daarvoor al met uw Huisarts en/of de bij de aan u geleverde Specialistische Zorg betrokken zorgverleners en medisch specialisten hebben gedeeld. Het intrekken van uw toestemming kan het verdere gebruik van onze Diensten negatief beïnvloeden (vooral als u de toestemming om informatie met uw Huisarts te delen, intrekt maar uw behandeling via Specialistische Zorg wenst voort te zetten).
 5. Als uw Huisarts niet is aangesloten op onze Diensten, als u hiervoor geen toestemming geeft of als u de gegeven toestemming voor het delen van uw informatie op een later moment intrekt, kan dit betekenen dat Quin u niet alle Diensten (meer) kan leveren.

 

 1. UW ACCOUNT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
 1. Om de aangeboden Diensten te kunnen gebruiken, heeft u een Account en een mobiele telefoon of ander apparaat met de laatste versie van het door u gebruikte besturingssysteem en internettoegang nodig. Om een account aan te maken, moet u het registratieproces volgen dat beschikbaar is via de App Store (IOS) of Play Store (Android). U wordt tijdens het aanmaken van uw Account om uw naam en e-mailadres gevraagd. Het is niet mogelijk om meer dan één Account per e-mailadres aan te maken. Als u problemen ondervindt met uw Account, neem dan contact met ons op via hello@quin.md.
 2. Na voltooiing van de registratie zal Quin u voorzien van inloggegevens. Nadat u voor de eerste keer bent ingelogd, kunt u de Inloggegevens wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van geheimhouden van uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden heeft om te vermoeden dat uw Inloggegevens uitgelekt zijn dan moet u Quin hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om verdere acties te nemen, zoals het wijzigen van uw Inloggegevens.
 3. Als Gebruiker van onze Diensten moet u:
  a. ervoor te zorgen dat de Gebruikersinformatie die u verstrekt kloppend, volledig en rechtsgeldig is en geen inbreuk maakt op de rechten van een ander personen;
  b. de Gebruikersinformatie in begrijpelijk Nederlands of Engels verstrekken;
  c. van tijd tot tijd controleren of de door u verstrekte Gebruikersinformatie nog steeds correct, up-to-date en volledig is, en deze informatie daar waar nodig bijwerken of wijzigen.
 4. Bij het gebruik van de App is het niet toegestaan om:
  a. deze te gebruiken voor of namens iemand anders;
  b. deze in commerciële zin te gebruik of aan te bieden, bijvoorbeeld door toegang tot de App te verkopen of de via de App aan u verstrekte Uitkomsten te verkopen;
  c. de App te gebruiken voor onwettige doeleinden, om illegale activiteiten te promoten of om concurrerende producten te maken;
  d. kwetsbaarheden in de Diensten, het systeem of het netwerk van Quin te onderzoeken, te scannen of te testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te omzeilen of schenden, waaronder de maatregelen die het gebruik en kopiëren van de App en de Content voorkomen;
  e. de App te decompileren, decoderen, de-assembleren, wijzigen of te kopiëren, om afgeleide werken te maken of om de App te reverse-engineeren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden of onder de toepasselijke wetgeving; en/of
  f. de App te gebruiken om kwaadaardige codes of virussen op te slaan of te verzenden.
 5. Quin behoudt het recht om uw gebruik van de App en onze Diensten op te schorten of te beperken (i) in het geval van (vermoedelijke) fraude, (ii) als u inbreuk maakt op rechten van derden, en/of (ii) als u een materiële bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Alle schade en kosten als gevolg daarvan komen voor uw eigen rekening, tenzij de wet anders bepaalt.
 6. Onze Diensten zijn uitsluitend ontworpen om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor buitenlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van onze Diensten. Als u onze Diensten wilt gebruiken terwijl u in het buitenland bent, controleer dan of uw land of regio het gebruik van onze Diensten toestaat.

 

 1. TECHNISCHE VEREISTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE APP

Quin heeft het recht te allen tijde functionele, procedurele of technische wijzigingen of verbeteringen aanbrengen aan de Diensten. Wij kunnen van tijd tot tijd de App en onze Diensten wijzigen, bijwerken en verbeteren in de vorm van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, inclusief nieuwe componenten, functies en bugfixes. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten kunnen kosten in rekening gebracht worden. Wij adviseren u om altijd de nieuwste versie van de App te gebruiken. Indien u niet de nieuwste versie van de App gebruikt, kan het zijn dat u de App op een gegeven moment niet meer kunt gebruiken.  

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM 
 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten op de App en de Content, zijn in handen van Quin of haar licentiegevers. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige vorm van overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten naar u te bewerkstelligen.
 2. Quin verleent u bij gebruik van de App een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. In geval van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden kan Quin dat recht met onmiddellijke ingang intrekken.
 3. U mag geen logo's, handelsnamen, disclaimers, waarschuwingen, auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen verwijderen of wijzigen die beschikbaar zijn gesteld in de Uitkomsten die u worden verstrekt.

 

 1. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN
 1. We oefenen een redelijk niveau van vaardigheid en zorg uit bij het leveren van de App en onze Diensten. Wij garanderen echter geen specifieke kwaliteit of beschikbaarheid van de App en onze Diensten (de App en onze Diensten worden geleverd op een "as is" en "as available" basis). We kunnen niet garanderen dat de App en onze Diensten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u ze wilt gebruiken. Daarnaast kunnen wij geen enkele garantie geven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van de via onze App ontvangen medische informatie.
 2. Elk gebruik van de Diensten is voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Quin is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van de geleverde Diensten.
 3. Quin zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de App zonder technische storingen functioneert. Quin garandeert niet de beschikbaarheid van de App of dat de App vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal werken.
 4. Quin, gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, leveranciers en agenten kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor storingen in de Diensten veroorzaakt door internet, de telefoonverbinding, een server of virussen.
 5. Quin, gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, leveranciers en agenten zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, verlies van zaken, verlies als gevolg van internetstoringen, verloren of beschadigde gegevens, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven door u van deze Gebruiksvoorwaarden, ons advies of onze instructies.
 6. Quin is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden tot het bedrag dat door onze verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd met betrekking tot het betreffende schadelijke feit.
 7. De bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op verlies of schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Quin, of in geval van schade als gevolg van persoonlijk letsel, overlijden of schade aan eigendommen veroorzaakt door defecte producten voor de levering waarvoor wij wettelijk verantwoordelijk zijn.
 8. U garandeert dat u de Diensten en/of de Uitkomsten niet zult gebruiken op een manier die:
  a. inbreuk maakt op de rechten van Quin of derden en/of onrechtmatig is jegens derden, waaronder maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  b. in strijd is met eventuele geldende wet- of regelgeving; of
  c. in strijd is met enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden.
 9. Alle claims die ontstaan in verband met uw gebruik van de Diensten moeten worden ingediend binnen 1 jaar na de datum waarop de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke actie zich heeft voorgedaan.

 

 1. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Quin, aan haar gelieerde ondernemingen, haarfunctionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of naar verluidt voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de App en de Diensten in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 1. KLACHTEN EN GESCHILLEN
 1. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u klachten, vragen of suggesties heeft met betrekking tot de App, onze Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden. U vindt onze contactgegevens aan het einde van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen ons inspannen om uw klachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te onderzoeken en op te lossen. Om dit te doen, kunnen we u verzoeken om aanvullende informatie over de klacht. Wij zullen u op de hoogte houden van onze acties naar aanleiding van uw klacht.
 2. Wij zullen ons uiterste best doen om eventuele geschillen met u op vriendschappelijke wijze op te lossen. Indien het niet mogelijk blijkt een geschil op voornoemde wijze op te lossen, wordt het betreffende geschil uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

 

 1. SLOTBEPALINGEN
 1. Op de Overeenkomst tussen u en Quin en het gebruik van de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Quin is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen aan u worden aangekondigd voordat ze van kracht worden. Door gebruik te blijven maken van de Diensten nadat we deze Gebruiksvoorwaarden hebben gewijzigd, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
 3. De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Quin zal de nietige of ongeldige bepaling vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenkomen met die van de nietige of ongeldige bepaling.
 4. U kunt de Overeenkomst te allen tijde onmiddellijk en kosteloos beëindigen door de App te verwijderen en Quin per e-mail (hello@quin.md) te verzoeken uw account te verwijderen. Bij beëindiging bewaren wij uw gegevens op de wijze zoals beschreven in onze Privacyverklaring.
 5. Quin kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door een bericht te sturen naar de Gebruiker via de App of e-mail.
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, vervalt het recht van de Gebruiker om de Diensten te gebruiken en wordt de toegang tot de App onmiddellijk ontzegd. Quin blijft gerechtigd om de Uitkomsten als gegenereerd door het gebruik van de Diensten door de Gebruiker. Quin zal, op eerste verzoek van de Gebruiker, alle Uitkomsten verwijderen of anonimiseren.
 7. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft en we geen onmiddellijke actie ondernemen, betekent dit niet dat wij afstand doen van enig recht dat we mogelijk hebben (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).
 8. Als we van plan zijn om onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde partij, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Een dergelijke overdracht heeft geen invloed op uw rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden.
 9. Alleen u kunt deze Gebruiksvoorwaarden afdwingen. U mag uw rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet aan een derde overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

CONTACTGEGEVENS

Quin B.V. is gevestigd aan de Stadhouderskade 55, 1072 AB te Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62575090.

 

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot onze Diensten, neem dan graag contact met ons op door een e-mail te sturen naar hello@quin.md. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Voor privacy gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer door een email te sturen naar privacy@quin.md.