20220128 Februari Quin Blog Optie2 Web Final (1)
 

‘Heeft u even tijd, dokter?’
Hoe technologie kan helpen om de huisartsenzorg toegankelijk te houden.

Huisartsen hebben het druk. Sterker nog: 74% ervaart een te hoge werkdruk[1]. Dit heeft gevolgen voor ons allemaal. Misschien herinner je je de volle wachtruimtes tijdens het inloopspreekuur nog. Of heb je ervaring met wachttijden bij de huisarts als de klachten niet spoedeisend zijn. Bij Quin willen we de zorg toegankelijk houden, nu en in de toekomst. Daarom werken we elke dag aan oplossingen die de zorg slimmer en effectiever maken voor jou én voor je huisarts.

Oplossingen voor nu én later

Waar huisartsen het nu al druk hebben, zal de zorgvraag de komende jaren nog verder stijgen. Door onder andere vergrijzing en een groeiend tekort aan huisartsen komt de toegankelijkheid van de zorg meer en meer onder druk te staan. Hoe houden we de huisartsenzorg toekomstbestendig? Digitalisering is één van de oplossingen.

Door digitale hulpmiddelen kunnen huisartsen efficiënter werken en wordt de werkdruk verlaagd. Zo ontstaat er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg op het moment dat dit nodig of gewenst is. Als patiënt heb je dankzij online tools meer inzicht en regie in je zorgproces. Zo kun je kiezen voor advies of zorg op afstand waardoor je niet fysiek naar de praktijk hoeft te komen.

Digitaal doktersadvies?

Uit rondvraag van de Patiëntenfederatie[2] blijkt dat 86% van de mensen open staat voor een digitaal consult bij de huisarts. Dat is ook niet zo gek: een digitaal consult is laagdrempeliger en je kunt deze doen in je vertrouwde omgeving.

Ook online vragen stellen en foto’s delen met de huisarts wordt steeds populairder. Dit geeft jou als patiënt niet alleen meer regie, het scheelt je ook veel kostbare tijd. Voor je huisarts geldt hetzelfde: die kan de tijd zo beter indelen waardoor rust en ruimte ontstaat.

Toekomstbestendige huisartsenzorg

De zorg is steeds vaker een hybride vorm waarin offline en online zorg worden gecombineerd. Fysiek waar nodig, digitaal waar mogelijk. Als patiënt kun je dus meer en meer kiezen voor digitale oplossingen. Aan zo’n mix van samenhangende, digitale oplossingen werken we dagelijks met Quin. Sommige zorgzaken zijn namelijk goed online te regelen, zoals herhaalrecepten aanvragen of onderzoeksuitslagen inzien.

Twijfel je of je naar de huisarts moet? Met online hulpmiddelen zoals onze symptoomchecker kun je vragen beantwoorden over je gezondheidsklachten. Je krijgt dan te horen of je een dokter moet spreken en of het dringend is. Soms kun je je klachten namelijk prima met zelfzorg oplossen. Quin kan je dan voorzien van medische artikelen waarin dieper op je klacht en adviezen wordt ingegaan. Zo ondersteunt Quin zowel jou en je huisarts gedurende het hele zorgpad: van klacht tot diagnose, en van behandeling tot nazorg.

Zorgtechnologie die werkt voor jou

Uiteindelijk gaat het erom dat zorginnovaties waardevol, betrouwbaar en veilig zijn. Bij Quin ontwikkelen we onze tools samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, huisartsen en medisch specialisten. We kiezen bewust voor een co-creatieproces om te controleren of functionaliteiten écht toepasbaar zijn voor de mensen die ermee aan de slag gaan. Vervolgens ontwikkelen we onze zorgoplossingen door in de praktijk. We doen tests, draaien pilots en evalueren de functionaliteiten met patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Tot slot is veiligheid belangrijk, helemaal als het over je gezondheid gaat. Het online platform van Quin voldoet aan de wetten en regelgeving en medische standaarden. Zo kun je veilig je zorg inzien en regelen.

Toegankelijke, kwalitatieve én persoonsgerichte zorg

Bij Quin willen we de zorg zo inrichten dat iedereen er beter van wordt. Ons digitale zorgplatform kan hieraan bijdragen. Als patiënt heb je met Quin namelijk altijd toegang tot je zorgzaken. Je kunt zelf zorg regelen, bijvoorbeeld afspraken inplannen en online vragen stellen. Tegelijkertijd houdt de huisarts het overzicht op jouw medisch proces.

Daarnaast maakt digitalisering een nauwere samenwerking met andere zorgprofessionals mogelijk. Als medisch specialisten op afstand kunnen meekijken (digitaal, telefonisch of via een videoconsult), hoeven patiënten niet altijd doorgestuurd te worden naar het ziekenhuis. Voor veel mensen voelt dat een stuk prettiger. Je krijgt wel advies van een specialist, maar hoeft niet naar het ziekenhuis.

Ook huisartsen hebben hier baat bij, concludeert de Patiëntenfederatie[3]. Er wordt minder langs elkaar heen gewerkt, waardoor het zorgproces soepeler verloopt. De kans op extra papierwerk, onnodige onderzoeken en dubbele diagnostiek wordt kleiner. Bovendien leert je huisarts van de expertise van de specialist, waardoor specifieke klachten bij volgende patiënten wellicht sneller worden herkend. Op deze manier maken de digitale hulpmiddelen van Quin de zorg niet alleen toegankelijk, maar ook kwalitatief hoogwaardig en persoonsgericht.

​​Wil je aan de slag met de tools van Quin? Download dan gratis de app. Als je toegang wilt tot alle mogelijkheden in de app is het wel een voorwaarde dat je huisarts gebruikmaakt van het Quin-platform. Vraag je huisarts hier eens naar.

 

Februari 2022

[1] ​​‘Huisartsen met handen in het haar om bezetting rond te krijgen’, www.lhv.nl

[2] ‘Rapport huisartsenzorg’, www.patientenfederatie.nl

[3] ‘De juiste zorg op de juiste plek’, www.patientenfederatie.nl