De toekomstbestendige praktijk

Quin Dokters zijn fysieke huisartsenpraktijken die zijn aangesloten op het digitale Quin-platform. In deze huisartsenpraktijken bieden we medische zorg in het verlengde van het digitale Quin-platform én werken we samen met huisartsen, zorgpersoneel en patiënten aan zorginnovatie. Zo ontdekken we hoe ons platform de juiste waarde kan toevoegen.

Bij Quin en bij Quin Dokters kan een patiënt het gehele zorgpad, zowel digitaal als fysiek, doorlopen: van het ontstaan van een medische klacht tot diagnose en indicatiestelling voor een eventuele behandeling.

Meer weten over Quin Dokters?

Neem een kijkje op de Quin Dokters website.