Nieuws

Quin legt zich volledig toe op doorontwikkeling platform

Quin legt zich volledig toe op doorontwikkeling platform

Quin zal zich volledig toeleggen op hetgeen waarvoor zij is opgericht: het ontwikkelen van een digitaal zorgplatform dat patiënten zelfregie geeft en huisartsen ondersteunt. De praktijkvoering van Quin Dokters praktijken zal in de komende periode worden overgedragen aan partners die zich willen inzetten om de praktijken dagelijks aan te sturen, waar mogelijk met de ondersteuning van Quin’s zorginnovaties.

Quin heeft in 2020 elf huisartsenpraktijken in eigendom genomen om samen met patiënten en huisartsen haar platform verder te kunnen ontwikkelen. Dankzij de samenwerking met deze praktijken heeft Quin het platform verder kunnen ontwikkelen en veel waardevolle lessen geleerd. Deze neemt Quin mee in het verder vormgeven van haar platform. Door het overdragen van de praktijkvoering van de praktijken, kan Quin zich weer volledig richten op de ontwikkeling van het platform, alsmede het in licentie aanbieden van het platform aan huisartsenpraktijken. Hiermee maakt Quin zorginnovaties breed beschikbaar en draagt zij bij aan toekomstbestendige huisartsenzorg.

Vanzelfsprekend staat gedurende de transitie van de Quin Dokters praktijken het patiëntbelang voorop. Quin zorgt ervoor dat er voor iedere praktijk een geschikte partner gevonden wordt om de praktijkvoering aan over te dragen. De precieze invulling en timing van de overdracht zal daarom per praktijk en locatie verschillen. Het kunnen bieden van de juiste zorg voor onze patiënten staat voorop in de keuze voor de meest geschikte partners. Quin doet er alles aan om de transitie voor patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen en zal de patiënten en regionale stakeholders informeren zodra er meer bekend is over een overdracht.

Quin is ervan overtuigd dat huisartsenpraktijken met het digitale zorgplatform meer ruimte krijgen voor hetgeen waar het in de huisartsenzorg écht om gaat: het verlenen van hoogwaardige zorg met persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Vergelijkbare blogposts

Schrijf je in voor onze blog updates

Ben de eerste die meer te weten komt over onze nieuwe blogs, whitepapers en meer.

Blog