Kwaliteit & Veiligheid

Bij Quin hechten we het grootste belang aan de veiligheid en privacy van de persoonlijke en medische informatie van onze gebruikers.

Hiervoor hebben we verschillende maatregelen genomen:

  • Gebruik van veilige servers, encryptieprotocollen, regelmatige software-updates, veiligheidstests en strikte toegangscontroles.
  • Opleiding van medewerkers in de meest effectieve en efficiënte standaarden voor informatiebeveiliging en privacy.
  • Veilige ontwikkelingsprocessen die beveiliging integreren in de gehele levenscyclus van de softwareontwikkeling.

Al deze inspanningen hebben geleid tot onze certificering volgens de normen ISO 27001 en NEN 7510, die door de industrie worden erkend voor het beheer van informatiebeveiliging. Jaarlijks worden audits uitgevoerd om te garanderen dat wij aan de eisen van deze normen voldoen.

Alle verwerking van persoonsgegevens waarbij Quin betrokken is, wordt uitgevoerd binnen het kader van de EU-privacyregelgeving, -aanbevelingen en -richtsnoeren, om de privacy van personen te waarborgen en hun rechten en vrijheden op passende wijze te beschermen.

Wij streven naar voortdurende verbetering van onze veiligheidsmaatregelen om de informatie van onze gebruikers te beschermen.

Klinische standaarden

  • Volgens CE Class I medische apparaat regulering
  • Voldoet aan de ISO 13485 norm
  • Voldoet aan de AVG / EU-GDPR norm

We voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Systeem gebaseerd op de eisen volgens ISO 13485 voor design en ontwikkeling van ons platform.

Kwaliteitsborging

NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd zijn respectievelijk; de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector en de Internationale norm voor informatie beveiliging.

iconen_veiligheid_minus_medmij

Meer lezen

Lees meer over ons Privacy beleid, Gebruikersvoorwaarden, Veelgestelde vragen. Als je verdere vragen hebt over de kwaliteit of veiligheid van de informatie op ons platform, neem dan gerust contact met ons via privacy@quin.md.