Privacy Statement

Privacy Statement

QUIN B.V. PRIVACYVERKLARING

 

We begrijpen hoe belangrijk jouw privacy voor je is. Daarom is het beschermen van jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met de informatie die je aan ons toevertrouwt van het grootste belang voor ons. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze verwerken, en welke maatregelen we hebben genomen om deze gegevens veilig te houden. Dit heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die je ons rechtstreeks verstrekt en/of die we verkrijgen via ons online gezondheidsplatform, onze gezondheidstoepassingen/gezondheids-applicatie(s) en onze andere websites. Ook lichten wij toe welke rechten jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonlijke gegevens die we verwerken. Soms kunnen persoonlijke gegevens door andere partijen worden verwerkt. In dat geval stellen we je hiervan op de hoogte.

Wij kunnen deze privacyverklaring soms wijzigen. Daarom raden we je aan deze af en toe opnieuw te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op de datum van publicatie van dit document (17 december 2021).

 

 1. OVER QUIN

Quin B.V is samen met haar dochterondernemingen (hierna: “Quin”, “wij” of “ons”) de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG, voor zover deze betrekking hebben op ons online gezondheidsplatform, onze gezondheidsapplicatie(s), of onze website(s).

Quin is gevestigd in Nederland, aan de Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam.

Quin heeft een functionaris gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. Je kunt onze FG voor alle privacy gerelateerde vragen bereiken via privacy@quin.md.

 

 1. SAMENVATTING VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Bij Quin proberen we niet alleen de gezondheidszorg op een gemakkelijkere manier aan te bieden, we vinden het ook belangrijk dat we transparant zijn over hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken. Privacy verklaringen zijn lang en soms vervelend om te lezen. Daarom hebben wij een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten. We raden je echter aan om ook onze volledige privacyverklaring te lezen, omdat het alle informatie bevat over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

De belangrijkste punten van onze privacyverklaring

 1. Om onze diensten te gebruiken en volledig te profiteren van ons online gezondheidsplatform en/of onze gezondheidstoepassingen, moeten wij jouw persoonlijke gegevens verwerken. Hieronder vallen ook gevoelige gegevens over jouw gezondheid. We verwerken deze informatie pas nadat je deze met ons deelt. De verwerking hiervan vindt plaats op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken.
 2. Sommige delen van onze diensten die verband houden met je gezondheid, bieden de mogelijkheid om gezondheid gerelateerde informatie die je hebt ingevoerd in onze app uit te wisselen met jouw huisarts. We zullen deze informatie alleen delen met jouw huisarts, als je ons hiervoor expliciet toestemming geeft. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
 3. Quin B.V. en de Quin Dokters praktijken zijn afzonderlijke organisaties die geen persoonlijke informatie met elkaar uitwisselen, tenzij jij hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 4. Als je iets aankoopt in onze app of andere services afneemt waarvoor betaling nodig is, dan zullen wij in dit kader jouw persoonlijke financiële gegevens verwerken.
 5. Wij slaan persoonsgegevens alleen op binnen Europa, de zogenaamde Europese Economische ruimte (“EER”). Als in bijzondere gevallen, gegevens buiten de EER worden opgeslagen, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en ons houden aan AVG.
 6. Wij delen jouw persoonlijke gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.
 7. We kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken wanneer we dit noodzakelijk of gepast vinden:
  a) Om te voldoen aan bepaalde wetten. Dit kan betrekking hebben op:
  - wetten die gelden in een ander land dan waar je woont;
  - samenwerking met wetshandhavingsinstanties, zoals politie;
  - vragen van autoriteiten uit een ander land dan waar je woont;
  - of andere juridische redenen.
  b) Voor het afdwingen van onze voorwaarden; en
  c) Voor het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of andere aan ons gelieerde partijen.
 8. Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen (jonger dan 18 jaar) of door patiënten die handelingsonbekwaam zijn verklaard en daarmee niet onafhankelijk gebruik kunnen maken van het type dienst dat wij verlenen.
 9. Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in onze cookie-verklaring via deze link.
 10. Meer informatie over de manier waarop de Quin Dokters praktijken met persoonsgegevens omgaan, vind je in hun eigen privacyverklaring via deze link.
 11. We hebben een FG waarmee je rechtstreeks contact op kunt nemen als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen via privacy@quin.md.

Als je nog vragen, opmerkingen en/of suggesties hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze FG op het hierboven vermelde e-mailadres.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Deze sectie van de privacy statement geeft informatie over de persoonsgegevens, waaronder gegevens over jouw gezondheid, die wij verzamelen en gebruiken via ons online gezondheidsplatform, onze gezondheidsapplicatie(s) en onze website(s).

 1. Bij gebruik van het platform

Wij zullen je vragen om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken bij jouw registratie op ons platform, in onze applicatie en op onze website, zoals jouw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, eventueel bank- en betaalgegevens, algemene gezondheids- en lifestylegegevens, en aanmeldgegevens/of inloggegevens. Binnen onze services heb je de mogelijkheid om aanvullende gegevens over jouw gezondheid en levensstijl met ons te delen, zoals gegevens die zijn verzameld met slimme apparaten zoals jouw smartwatch. Deze gegevens kunnen direct worden gedeeld binnen ons gezondheidsplatform. Wanneer je deze gegevens met ons deelt, zullen we deze gegevens ook gebruiken voor het leveren van onze diensten aan jou.

Bij het gebruik van onze diensten kunnen we je vragen om aanvullende gegevens over levensstijl en gezondheid aan ons te verstrekken.

 1. Aanvullende gezondheidsinformatie

Als jouw huisarts is aangesloten bij ons platform, kunnen we met jouw uitdrukkelijke toestemming ook aanvullende persoonlijke gegevens over jouw gezondheid opvragen bij het huisarts-informatiesysteem dat jouw huisarts gebruikt. Bijvoorbeeld informatie met betrekking tot jouw eerdere bezoeken aan huisartsen, gebruikte medicijnen en jouw algemene medische voorgeschiedenis. We kunnen bovendien persoonlijke gegevens over jouw gezondheid verwerken die door medische specialisten worden verstrekt met betrekking tot ons diagnostische hulpprogramma Mijn zorgpad, bijvoorbeeld als verder onderzoek nodig is om een diagnose te stellen (zoals röntgenfoto’s, scans of bloedonderzoeken). Mijn zorgpad is alleen toegankelijk voor gebruikers waarvan hun huisarts is aangesloten bij ons platform.

 1. Gebruik van algoritmes

Bij het leveren van onze diensten, op basis van de gegevens die je verstrekt, kunnen we aanvullende gegevens over jouw gezondheid genereren door het gebruik van algoritmen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de beschikbare medische en statistische informatie. We delen dergelijke aanvullende gegevens met jou of jouw huisarts als onderdeel van onze services.

 1. Contact

Wij verwerken de gegevens die je met ons deelt wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld met een vraag of suggestie over de door ons geleverde diensten.

 1. Gebruik van cookies

Wanneer je een van onze websites bezoekt, kunnen we cookies plaatsen, bijvoorbeeld om onze services aan jou te verbeteren of om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website. Onze cookies kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zoals het IP-adres van waaruit je onze website bezoekt, en wanneer en voor hoe lang je onze website bezoekt. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in onze cookieverklaring op de Quin-website

 

 1. RECHTSGRONDSLAG EN DOEL VAN DE VERWERKING

In deze sectie van de privacy statement lichten wij toe op basis van welke wettelijke grondslag wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Dit is onder andere afhankelijk van wie je bent (bijv. klant, consument, leverancier, zakenpartner, enz.) en hoe je met ons communiceert (bijv. online, offline, telefonisch, via de app, enz.). De AVG bepaalt dat we jouw persoonlijke gegevens slechts op een beperkt aantal gronden mogen verwerken, bijvoorbeeld met jouw toestemming, omdat dit noodzakelijk is om onze diensten aan je te kunnen leveren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor een legitiem eigen belang van Quin. In dit gedeelte vind je informatie over de gronden waarop onze gegevensverwerking is gebaseerd.

 1. Het aanbieden van onze diensten

  1.1 Onze wettelijke basis voor de verwerking van informatie, waaronder persoonlijke gegevens, voor het aanbieden van onze diensten is gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming, die je aan ons geeft wanneer je de door ons geleverde diensten gaat gebruiken.

  1.2 Wij gebruiken persoonlijke gegevens, inclusief gezondheidsgegevens, om onze diensten aan jou te leveren. Dit omvat het verstrekken van algemene informatie en algemeen en situatie specifiek advies over jouw gezondheid (Mijn Gezondheid), triage-diensten en het maken van een afspraak met jouw huisarts (Symptoomchecker), het faciliteren van gespecialiseerde medische zorg (Mijn zorgpad) en het faciliteren van videoconsulten met jouw huisarts.

 

 1. Het verbeteren van onze dienstverlening

  2.1 Onze wettelijke basis voor de verwerking van informatie voor het verbeteren van onze diensten, is gebaseerd op ons legitieme belang om dit te doen en/of op basis van de toestemming die jij ons geeft wanneer je de door ons geleverde diensten gaat gebruiken.

  2.2 Om onze diensten, websites en producten voortdurend te verbeteren, veiliger te maken en gebruikersstatistieken samen te stellen gebruiken we persoonlijke gegevens, inclusief gezondheidsgegevens, alleen geanonimiseerd.

 

 1. Aankoop van diensten of producten

  3.1 Als je iets koopt in de app zijn wij verplicht om de informatie gerelateerd aan de aankoop in het kader van onder andere fiscale wetgeving te bewaren en te verwerken.
  3.2 Daarnaast gebruiken we jouw gegevens om de aankoop van je product of dienst goed af te kunnen handelen.

 

 1. Informeren

  4.1 In bepaalde gevallen zullen wij jouw (persoons)gegevens gebruiken om jou te informeren over onze diensten of producten. Dit doen we alleen als jij hier expliciete toestemming voor gegeven hebt.

  4.2 We kunnen in het kader van ons gerechtvaardigd belang de door jou verstrekte contactgegevens gebruiken om je service-updates te sturen.

  4.3 Wij kunnen voor marketingdoeleinden contact met je opnemen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag of suggestie te kunnen afhandelen.

  4.4 Wij gebruiken de contactgegevens en gegevens van jouw vragen of klachten die je ons hebt verstrekt om jouw vraag of klacht te behandelen.

  4.5 Wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van voor marketingdoeleinden of voor service-updates, zullen we dit doen op basis van jouw toestemming. Dit is onderworpen aan een opt-out (bezwaar) regime, voor zover onze communicatie betrekking heeft op onze eigen producten en diensten.

 

 1. Gerechtvaardigd belang

  5.1 Soms verwerken wij je persoonsgegevens in het kader van het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om dit te doen. Mocht er sprake zijn van gerechtvaardigd belang dan zullen wij altijd een afweging maken tussen ons gerechtvaardigd belang en jouw privacy rechten voordat wij tot de verwerking overgaan. Deze afweging wordt altijd door onze FG getoetst.

 

 1. Wettelijke verplichtingen

  6.1 In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de van jouw verkregen informatie te verwerken om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Hierbij moeten je denken aan bijvoorbeeld fiscale of medische wetgeving

  6.2 In bepaalde gevallen dienen wij de van jouw verkregen persoonsgegevens te verwerken om te kunnen voldoen aan toepasselijke wetten en regels, waaronder verzoeken van toezichthouders, en /of in het kader van fraudebestrijding.

 

 1. Wetenschappelijk onderzoek

  7.1 De wettelijke basis voor de verwerking van informatie voor wetenschappelijk onderzoek, is gebaseerd op ons legitieme belang om dit te doen en de toestemming die je ons geeft wanneer je de door ons geleverde diensten gaat gebruiken.

  7.2 Voor wetenschappelijk of ander onderzoek gebruiken we alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

 

 1. Solliciteren

  8.1 Onze wettelijke basis voor de verwerking van de door jouw gedeelde of uit openbare bronnen verkregen informatie, waaronder persoonlijke informatie, in het kader van jouw sollicitatie, is gebaseerd op de toestemming die je ons hebt gegeven toen je bij ons op een baan hebt gesolliciteerd. Bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor dit doel maken we gebruik van een externe verwerker.

  8.2 We bewaren de informatie die je ons verstrekt over jouw sollicitatie gedurende maximaal vier weken waarna jouw gegevens worden verwijderd. In bepaalde gevallen, als je ons hiervoor expliciet toestemming geeft, kunnen we jouw aanvraaggegevens voor een periode van maximaal twaalf maanden bewaren

 

 1. AANVULLENDE INFORMATIE OVER ONZE JURIDISCHE GRONDEN VOOR VERWERKING

In deze sectie van de privacy statement informeren we je over het intrekken van jouw toestemming en de gevolgen daarvan. En over het gebruik van jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming.

Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken. Dat zal echter gevolgen hebben voor jouw verdere gebruik van onze diensten. Als je bijvoorbeeld jouw toestemming hebt ingetrokken, kun je ons online gezondheidsplatform of alle functies die ermee worden aangeboden niet meer gebruiken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op ons gebruik van de gegevens in de periode vóór deze intrekking, maar alleen op ons toekomstig gebruik van jouw gegevens.

Wanneer we ons gebruik van persoonlijke gegevens niet baseren op toestemming, gebruiken we bepaalde persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief belastingverplichtingen. Ook kunnen we jouw persoonlijke gegevens gebruiken als dit redelijkerwijs om zakelijke redenen vereist is, en deze vereisten zwaarder wegen dan jouw privacybelangen. Voorbeelden hiervan zijn (i) ons belang bij het verbeteren van onze diensten, (ii) het uitvoeren van onderzoek, en/of (iii) het uitvoeren van post-market surveillance activiteiten. Om dit te bepalen zullen we altijd een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitvoeren in overleg met onze FG.

 

 1. DERDEN MET WIE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

In deze sectie van de privacy statement wordt uitgebreid ingegaan op de partijen waarmee we jouw persoonlijke gegevens kunnen delen.

Bij het leveren van onze diensten kunnen we jouw persoonlijke gegevens, inclusief gezondheidsgegevens, delen met jouw huisarts of zorgverleners en medisch specialisten die betrokken zijn bij jouw behandeling binnen onze dienst Mijn zorgpad. We zullen dit alleen doen met jouw uitdrukkelijke toestemming, die je op elk moment kunt intrekken.

Soms schakelen wij andere partijen (“verwerkers”) in om namens ons persoonsgegevens te verwerken in het kader van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een softwareleverancier. Wij sluiten met deze verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst in lijn met de AVG om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld de toezichthouder, de Belastingdienst, of de politie. Wij zullen in die gevallen niet meer persoonsgegevens verstrekken dan noodzakelijk om aan zo’n verplichting of vonnis te voldoen.

 

 1. GEBRUIK VAN DE SYMPTOOMCHECKER

In deze sectie van de privacy statement lichten we toe hoe we bij jouw gebruik van de symptoomchecker omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wanneer jij gebruikmaakt van de symptoomchecker binnen de Quin-app, zul je aanvullende informatie ontvangen over hoe en door wie jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Voordat je de symptoomchecker gaat gebruiken, vragen we om jouw uitdrukkelijke toestemming om deze service te gebruiken via onze app. Quin zal nooit bestaande gegevens die je in de Quin-app hebt ingevoerd, delen met eventuele derde partijen die betrokken zijn bij de symptoomchecker zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Eventueel betrokken derde partijen ontvangen daarnaast alleen de persoonlijke gegevens die je zelf aan hen verstrekt bij het uitvoeren van een symptoombeoordeling.

 

 1. MINDERJARIG OF HANDELINGSONBEKWAME PERSONEN

In deze sectie van de privacy statement lichten we toe dat onze diensten niet gebruikt mogen worden door minderjarigen en handelingsonbekwame personen.

Het verzamelen en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens bij de levering van onze diensten is grotendeels gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Onze diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Daarnaast zijn onze diensten niet bedoeld voor gebruik mensen die handelingsonbekwaam zijn verklaard.

 

 1. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EER

In deze sectie van de privacy statement lichten we toe waar we jouw persoonlijke gegevens opslaan en naar wie we die verzenden.

In principe verwerken wij persoonsgegevens alleen binnen de EER. Wanneer wij verwerkers inschakelen die eisen wij dat ook zij de persoonlijke gegevens opslaan op servers binnen de EER. Mocht in geïsoleerde gevallen de verwerking van gegevens binnen de EER niet mogelijk zijn, dan zullen we alle passende en vereiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat een adequaat niveau van bescherming met betrekking tot de verwerkte gegevens wordt gewaarborgd. De maatregelen zullen altijd in lijn zijn met de wettelijke verplichtingen daartoe.

 

 1. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

In deze sectie van de privacyverklaring lichten wij toe welke technische en organisatorische maatregelen we hebben genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking daarvan te voorkomen.

We verwerken persoonsgegevens met de nodige zorg en hebben diverse maatregelen genomen om de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen. Quin is zowel ISO/IEC 27001:2013 als NEN7510 gecertificeerd.

 

 1. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

In deze sectie van de privacy statement lichten wij toe hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren.

We bewaren de persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, te verwezenlijken. In bepaalde gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om persoonsgegevens een bepaalde periode te bewaren. Dit kan betekenen dat wij jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren ook als je niet langer gebruik maakt van onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij, nadat wij je hierover hebben geïnformeerd, de door ons verwerkte persoonsgegevens pseudonimiseren of anonimiseren. Hierdoor vallen deze gegevens niet langer onder de AVG en kunnen wij ze langer bewaren.

Als wij constateren dat jij langer dan twaalf maanden geen gebruik hebt gemaakt van onze dienstverlening (via ons online gezondheidsplatform of onze gezondheidsapp) zullen wij jouw persoonsgegevens versleuteld archiveren in een apart bestand, waar alleen jij bij kunt. Dit bestand bewaren wij uiterlijk 6 maanden.

 

 1. Verwerkers

In deze sectie van de privacy statement lichten wij toe van welke verwerkers wij gebruik maken bij het verlenen van onze diensten.

 • Amazon (AWS)
 • Google analytics
 • Microsoft 365

Met alle partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

 1. RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS

In deze sectie van de privacy statement lichten wij toe welke rechten je hebt met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren of verwijderen, of de verwerking te beperken in overeenstemming met de AVG. Soms kun je bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen.

Hieronder staan jouw rechten beschreven:

 1. Inzage: als je wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je hierom vragen.
 2. Correctie: als je de persoonsgegevens wilt aanpassen, bijvoorbeeld omdat je bent verhuisd, kun je ons vragen deze persoonsgegevens aan te passen.
 3. Verwijderen: als je wilt dat wij de persoonsgegevens verwijderen, kun je ons dit vragen.
 4. Beperken: je kunt contact met ons opnemen met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, (i) als je vindt dat de persoonsgegevens die wij over jouw verwerken onjuist zijn, of de verwerking ervan onrechtmatig is, (ii) als je deze nodig hebt om aan een rechtsvordering te voldoen, of (iii) als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ervan.
 5. Gegevensoverdracht: je kunt ons vragen jouw persoonlijke gegevens over te dragen aan je of een derde partij.
 6. Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan mag je bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens door ons. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, mag je die toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 7. Bezwaar tegen nieuwsbrieven, direct marketing: als je niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of een tekstbericht, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail of tekstberichten. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen.

Wanneer je een verzoek hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met onze FG. Deze zal jouw verzoek beoordelen en hier binnen de hiervoor wettelijk gestelde termijn op reageren. Voordat wij op een verzoek reageren, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Dit om te voorkomen dat wij de gevraagde informatie met onbevoegde derden delen.

 

 1. VRAGEN OF KLACHTEN?

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot de manier waarop wij j omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je dat aan ons laten weten via privacy@quin.md.

We helpen je graag, in sommige gevallen hebben we echter aanvullende informatie van je nodig om jouw vraag te beantwoorden of jouw klacht op te lossen. Wij zullen je dan hiervan op de hoogte stellen.

Als je een klacht hebt die wij niet voor je kunnen oplossen, kun je altijd een klacht indienen bij onze toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.